English | 繁体 | 中文 0755-23996386
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THÔNG TIN KIẾN THỨC PHỔ CẬP KHOA HỌC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 中文 English

首页>THÔNG TIN

THÔNG TIN
Công ty TNHH Thương Mại Shenzhen IWK chính thức trở thành đối tác với Brinsea nước Anh vào ngày 15 tháng 03 năm 2019, trở thành tổng đại lý của Brinsea tại Trung Quốc.
发表时间:2019-06-19     阅读次数:     字体:【

Công ty TNHH Thương Mại Shenzhen IWK chính thức trở thành đối tác với Brinsea nước Anh vào ngày 15 tháng 03 năm 2019, trở thành tổng đại lý của Brinsea tại Trung Quốc.

 
上一篇:没有了
下一篇:没有了
Quét, chú ý đến số công khai WeChat

C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK

Hộp thư:Sales@brinsea.cn Địa chỉ:S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n. Điện thoại:0755-23996386 URL:http://yn.sziwk.com
  • Copyright© C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n.  粤ICP备19040690号-2
  • 0755-23996386Hộp thư: Sales@brinsea.cn Hỗ trợ kỹ thuật:400301.com
  • C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK