English | 繁体 | 中文 0755-23996386
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THÔNG TIN KIẾN THỨC PHỔ CẬP KHOA HỌC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 中文 English

首页>GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

深圳鹰鹉控贸易有限公司

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHENZHEN IWK

Công ty TNHH Thương mại ShenZhen IWK được thành lập vào ngày 10 tháng 12 năm 2018, có trụ sở tại khu Phước Điền,Thành phố Thâm Quyến, là một công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu chuyên về động vật sống và các sản phẩm ngoại vi động vật. Công ty được thành lập với sự chấp thuận phê duyệt của chính phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Hải Quan, kiểm tra kiểm dịch, công thương, cơ quan thuế và quản lý kinh doanh ngoại thương. Vào ngày 15 tháng 03 năm 2019, công ty chính thức ký hợp đồng với nhà sản xuất Anh ( Brinsea ) với 43 năm kinh nghiệm thiết kế và sản xuất máy ấp trứng chuyên nghiệp để trở thành tổng đại lý độc quyền tại Trung Quốc.

Công ty tuân thủ luật pháp và các quy định của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, tiến hành các hoạt động xuất nhập khẩu các thiết bị ấp trứng động vật và các loại động vật khác nhau theo quy định của pháp luật. Công ty có nhiều đối tác kinh nghiệm phong phú tại Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á với hơn 20 năm kinh nghiệm. Công ty hợp pháp nhập vào các động vật được đào tạo nhân tạo cho các vườn thú lớn, vường thú trong nhà, vườn kiểng, công viên tương tác và trang trại được chính quyền cho phép. Công ty luôn tuân thủ nguyên tắc hoạt động trung thực và khách hàng là trên hết, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và theo dõi dịch vụ toàn diện.

Quét, chú ý đến số công khai WeChat

C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK

Hộp thư:Sales@brinsea.cn Địa chỉ:S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n. Điện thoại:0755-23996386 URL:http://yn.sziwk.com
  • Copyright© C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n.  粤ICP备19040690号-2
  • 0755-23996386Hộp thư: Sales@brinsea.cn Hỗ trợ kỹ thuật:400301.com
  • C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK