English | 繁体 | 中文 0755-23996386
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THÔNG TIN KIẾN THỨC PHỔ CẬP KHOA HỌC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 中文 English

首页>GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
型号:Ovation 56EX 摇篮式孵化器
发表时间:2019-07-10     阅读次数:规格:58.3 cm x 42.1 cm x 22.3 cm

重量:5.650KG

净重:4.658KG

额定电压:230 V

材质:塑胶

配件:8个蛋托

用途说明:

采用了新型感应诱导双气流系统,实现了新的温度一致性水平,以实现最佳的培养条件

数字显示温度和湿度,单位为°F或°C的自动温度控制和全自动湿度控制

全面的温度报警和室温报警功能

风扇辅助气流,有良好的通风控制和高能见度的橱柜

自动翻蛋,可编程转弯间隔,优化翻蛋控制,拥有可选的定期种蛋冷却

良好的种蛋可见度

Biomaster?抗菌塑料结构 - 坚固且易于清洁

56枚鸡蛋大小或96枚玄凤蛋大小容量的蛋位

上一篇:型号:Z7培养箱(高端孵化器)
下一篇:型号:Ovation 28EX 摇篮式孵化器
Quét, chú ý đến số công khai WeChat

C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK

Hộp thư:Sales@brinsea.cn Địa chỉ:S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n. Điện thoại:0755-23996386 URL:http://yn.sziwk.com
  • Copyright© C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n.  粤ICP备19040690号-2
  • 0755-23996386Hộp thư: Sales@brinsea.cn Hỗ trợ kỹ thuật:400301.com
  • C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK