English | 繁体 | 中文 0755-23996386
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THÔNG TIN KIẾN THỨC PHỔ CẬP KHOA HỌC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 中文 English

首页>GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
型号:数字温度计
发表时间:2019-07-10     阅读次数:

规格:20 cm x 6 cm x 5 cm

重量:0.080KG

净重:0.040KG

用途说明:

专门设计用于32° - 40°C(90°至104°F)的温育范围,精确并且易于使用

比大多数数字温度计精确十倍,读数为0.1oF,精度为±0.2oF。 可在oF和oC之间切换

18英寸电线上的远程探头穿过孵化器的通风孔,以便温度计可以留在外部便于读取

电池连续使用寿命约为8个月,但如果按要求开启电池,则电池寿命会更长

上一篇:型号:加湿器
下一篇:型号:Ova-Easy-580橱柜式培养箱
Quét, chú ý đến số công khai WeChat

C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK

Hộp thư:Sales@brinsea.cn Địa chỉ:S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n. Điện thoại:0755-23996386 URL:http://yn.sziwk.com
  • Copyright© C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n.  粤ICP备19040690号-2
  • 0755-23996386Hộp thư: Sales@brinsea.cn Hỗ trợ kỹ thuật:400301.com
  • C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK