English | 繁体 | 中文 0755-23996386
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THÔNG TIN KIẾN THỨC PHỔ CẬP KHOA HỌC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 中文 English

首页>GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
型号:加湿器
发表时间:2019-07-10     阅读次数:


规格:20 cm x 13 cm x 60 cm

重量:3.0KG

用途说明:

专门设计用于Ova-Easy系列橱柜孵化器和TLC - 40和50保温箱搭配使用,加湿器中包括了蠕动泵和外部储水器,能够消除孵化器中存在的细菌

装置于培养箱旁边,通过电线和供水软管相连接

孵化湿度设置直接由孵化器的直观数字菜单控制,所获得的相对湿度(RH)持续显示在孵化器的数位显示屏上

无论室内湿度如何变化,孵化器与加湿器搭配使用可有效地将湿度保持在用户设定的水平上,从而克服通常会导致种蛋孵化失败的问题,特别是在幼鸟孵化或脱水的最新阶段

上一篇:Không còn nữa
下一篇:型号:数字温度计
Quét, chú ý đến số công khai WeChat

C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK

Hộp thư:Sales@brinsea.cn Địa chỉ:S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n. Điện thoại:0755-23996386 URL:http://yn.sziwk.com
  • Copyright© C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n.  粤ICP备19040690号-2
  • 0755-23996386Hộp thư: Sales@brinsea.cn Hỗ trợ kỹ thuật:400301.com
  • C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK