English | 繁体 | 中文 0755-23996386
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THÔNG TIN KIẾN THỨC PHỔ CẬP KHOA HỌC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 中文 English

首页>GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
型号:Ova-Easy-100橱柜式培养箱
发表时间:2019-07-10     阅读次数:

规格:55 cm x 59 cm x 71 cm

重量:17.538KG

净重:14.543KG

额定电压:230 V

材质:镀锌

配件:2个通用蛋托盘、可调节分隔器、2个孵化盖

用途说明:

高性能、灵活的孵化器由工厂组装,无需安装,开箱即可用

数位显示温度和湿度,单位为°F或°C的自动温度控制

拥有新的高低温温度报警器

拥有新的冷却功能和独特的“层流气流”,消除冷点

可编程自动翻蛋 - 间隔为30至180分钟,能够显示种蛋翻转的状态

新的单独按钮可以平整搁板,便于托盘进入

透明的双层玻璃观察门,坚固的金属框架,能够节能、绝缘

大容量,通用托盘可容纳72个鸡蛋大小种蛋,适合各种种蛋大小

上一篇:型号:Ova-Easy-190橱柜式培养箱
下一篇:型号:K7培养箱(高端孵化器)
Quét, chú ý đến số công khai WeChat

C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK

Hộp thư:Sales@brinsea.cn Địa chỉ:S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n. Điện thoại:0755-23996386 URL:http://yn.sziwk.com
  • Copyright© C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n.  粤ICP备19040690号-2
  • 0755-23996386Hộp thư: Sales@brinsea.cn Hỗ trợ kỹ thuật:400301.com
  • C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK