English | 繁体 | 中文 0755-23996386
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THÔNG TIN KIẾN THỨC PHỔ CẬP KHOA HỌC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 中文 English

首页>GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
型号:K7培养箱(高端孵化器)
发表时间:2019-07-10     阅读次数:


规格:33 cm x 66 cm x 59 cm

重量:48KG

净重:42KG

额定电压:230 V

材质:不锈钢

用途说明:

K7在孵育室中的温度采用了Brinsea最先进的技术,提供给繁殖者最严格、精密的温湿度控制,能够对孵育室温度控制和相对湿度自动控制

坚固的链条式底座搭配光学计数与独立警报确保孵育蛋在繁殖者不在时依然正确翻蛋,可设定翻蛋间隔时间、角度与方向

拥有适合各种孵育蛋尺寸的底座翻蛋滚筒

随机提供高精度校验点测试温度计,能够随时监控孵育温度与室内温度

能够模拟亲鸟因进食或护巢而离开的冷却周期、时间

可堆叠抽屉式设计

完美接收Z7后阶段任务的实验室级孵蛋器

典型的最大蛋容量示例:

鹌鹑- - 110

鹧鸪- - 88

野鸡- -63

鸡 / 鹰/ 隼- - 49

鸭 / 火鸡- - 20

火烈鸟- - 8

鸵鸟- - 4

上一篇:型号:Ova-Easy-100橱柜式培养箱
下一篇:型号:Z7培养箱(高端孵化器)
Quét, chú ý đến số công khai WeChat

C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK

Hộp thư:Sales@brinsea.cn Địa chỉ:S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n. Điện thoại:0755-23996386 URL:http://yn.sziwk.com
  • Copyright© C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n.  粤ICP备19040690号-2
  • 0755-23996386Hộp thư: Sales@brinsea.cn Hỗ trợ kỹ thuật:400301.com
  • C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK