English | 繁体 | 中文 0755-23996386
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THÔNG TIN KIẾN THỨC PHỔ CẬP KHOA HỌC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 中文 English

首页>GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
型号:TLC-40 ADV保温箱
发表时间:2019-07-10     阅读次数:

规格:47 cm x 48.5 cm x 38.5 cm

重量:7.815 KG

净重:6.7 KG

额定电压:230 V

材质:塑胶

用途说明:

适用于野生动物救援或宠物饲养,特点是坚固、安装快速、便携和易于清洁

通过简易使用的菜单控制温度

数位显示室内湿度水平

拥有清除室内空气中的细菌和真菌的独特空气过滤功能(可更换过滤器)

透明门上的通风口可以置换调节新鲜空气

声视上的高低温警报,用于警告内部和外部的温度波动

拥有可切换的内部灯

便于清洁的光滑内壁、可拆卸的透明门和可浸入水的下半部分机柜

水箱顶部有储水盒自动加水可降低脱水风险

上一篇:型号:TLC-50 ADV保温箱
下一篇:型号:TLC-30 ADV保温箱
Quét, chú ý đến số công khai WeChat

C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK

Hộp thư:Sales@brinsea.cn Địa chỉ:S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n. Điện thoại:0755-23996386 URL:http://yn.sziwk.com
  • Copyright© C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n.  粤ICP备19040690号-2
  • 0755-23996386Hộp thư: Sales@brinsea.cn Hỗ trợ kỹ thuật:400301.com
  • C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK