English | 繁体 | 中文 0755-23996386
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THÔNG TIN KIẾN THỨC PHỔ CẬP KHOA HỌC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 中文 English

首页>GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
型号:TLC-30 ADV保温箱
发表时间:2019-07-10     阅读次数:

规格:29.7 cm x 27 cm x 687.5px

重量:3.09 KG

净重:2.1KG

额定电压:230 V

材质:塑胶

用途说明:

适用于野生动物救援或宠物饲养,特点是坚固、安装快速、便携和易于清洁

可以使用带有适当适配器的12V汽车点烟器插座进行供电

数位显示温度,快速预热、方便控制精确,单位为°C或°F

低速静音的风扇能够保持温度的稳定性,以及双层的隔热隔音柜能够最大限度的降低噪音和干扰

声视上的高低温警报,用于警告内部和外部的温度波动

透明门上的通风口可以置换调节新鲜空气

光滑的内壁、可拆卸的透明门和工作部件,使机柜空置更便于深度清洁,能够单手关闭和锁定的透明门是由坚固的抗紫外线聚碳酸酯制成的

便携式 - 机柜顶部集成提手

上一篇:型号:TLC-40 ADV保温箱
下一篇:型号:MINI II EX孵化器
Quét, chú ý đến số công khai WeChat

C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK

Hộp thư:Sales@brinsea.cn Địa chỉ:S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n. Điện thoại:0755-23996386 URL:http://yn.sziwk.com
  • Copyright© C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n.  粤ICP备19040690号-2
  • 0755-23996386Hộp thư: Sales@brinsea.cn Hỗ trợ kỹ thuật:400301.com
  • C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK