English | 繁体 | 中文 0755-23996386
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM THÔNG TIN KIẾN THỨC PHỔ CẬP KHOA HỌC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 中文 English

首页>GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
型号:MAXI II EX孵化器
发表时间:2019-07-10     阅读次数:


规格:35.4 cm x 35.4 cm x 412.5px

重量:2.495KG

净重:1.923KG

额定电压:230 V

材质:塑胶

配件:2个蛋盘

用途说明:

全自动、高性价比的孵化器是使用菜单驱动的,便于使用,可对孵化环境进行控制

数位显示温度和湿度,单位为°F或°C的自动温度控制,以及使用内置湿度泵以%RH(相对湿度)进行全自动和高精确的湿度控制

高温和低温报警,包括新的室温报警

风扇辅助气流,有良好的通风控制和高能见度的橱柜

Biomaster?抗菌塑料结构 - 坚固且易于清洁

自动翻蛋,优化翻蛋控制,拥有可选的定期种蛋冷却

便于外部加水的外部加水孔

14枚鸡蛋大小容量或40枚鹌鹑蛋大小的蛋位

上一篇:型号:MINI II EX孵化器
下一篇:Không còn nữa
Quét, chú ý đến số công khai WeChat

C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK

Hộp thư:Sales@brinsea.cn Địa chỉ:S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n. Điện thoại:0755-23996386 URL:http://yn.sziwk.com
  • Copyright© C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK S? D07, t?ng 6 tòa nhà Gia L?c ??i H?, s? 47 ???ng Ch?n Hoa, Khu Ph??c ?i?n, Thành ph? Tham Quy?n.  粤ICP备19040690号-2
  • 0755-23996386Hộp thư: Sales@brinsea.cn Hỗ trợ kỹ thuật:400301.com
  • C?NG TY TNHH TH??NG M?I SHENZHEN IWK